STOMAT 3D
You can edit text on your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. Selecting 'Edit Text' from this menu will also allow you to edit the text within this text box. Remember to keep your wording friendly, approachable and easy to understand as if you were talking to your customer
O NÁS
​​
Spoločnosť Stomat 3d je neštátne zdravotnícke zariadenie, ponúkajúce moderné stomatologické vyšetrenia pomocou nadčasovej technológie. 

Pokrokový panoramatický RTG prístroj je zárukou správnej a presnej diagnostiky, dôležitej v stomatologickej praxi. 

VĎaka novému systému je možné nastaviť prístroj na presný záber, čím sa vyhnete zbytočnému ožarovaniu miest mimo oblasti záujmu.

Výhody prístroja:

- Malá radiačná záťaž
- Unikátny zobrazovací systém 
- Detailná vizualizácia tých najmenších prvkov
- Redukovanie Šumov
- Odstraňovanie artefaktov
- Vhodný pre deti 
​- 2D, 3D snímkovanie, CT vyšetrenie


  1. Managing Director
  2. Managing Director
  3. Managing Director
  4. Managing Director
  5. Managing Director
  6. Managing Director
  7. Managing Director
  8. Managing Director
  9. Managing Director
Prečo si vybraťnás
KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL
vŠETCI NAŠI PRACOVNÍCI SÚ KVALIFIKOVANÍ, VYŠKOLENÍ ODBORNÍCI.
MOŽNOSŤ ONLINE OBJEDNANIA
  
TERMÍN SI MôŽETE DOHODNÚŤ BUĎTO TELEFONICKY, ALEBO CEZ NAŠU STRÁNKU. 
OSOBITÝ A RÝCHLY PRÍSTUP
  
VIEME, ŽE ČAS JE PRE NAšICH ZÁKAZNíKOV VEĽMI DôLEŽITÝ. PRETO SA SNAŽÍME KAŽDÉMU VÝJSŤ V ÚSTRETY A DOHODNÚŤ VYHOVUJÚCI TERMÍN, BEZ ČAKANIA.